Αθήνα 04/03/2016

Για την εκπαίδευση αυτή θεωρείται προαπαιτούμενη η γνώση των εργαλείων github portal , javascript /web , επίσης βασική προυπόθεση είναι η καλή γνώση ebs tech basic

Σκοπός:

Η εκμάθηση του πλαισίου Entersoft Web API

Περιεχόμενα :

  • Παρουσίαση του WEB API
  • Η αρχιτεκτονική του Entersoft Web Api
  • Το Entersoft Web Api στο Github
Απευθύνεται σε:

Developers

 

 

Ημερομηνίες διεξαγωγής:

Αθήνα 04/03/2016

 

 

Διάρκεια εκπαίδευσης: 8 ώρες Xώροι διεξαγωγής:

Αθήνα: Λ. Συγγρού 362 & Ευριπίδου,

Καλλιθέα

 

Κόστος ανά συμμετοχή:

Δωρεάν

Δυνατότητα παρακολούθησης:

Με φυσική παρουσία

Προαπαιτούμενα :

Γνώσεις προγραμματισμού και βασικές γνώσεις HTML  / CSS / Javascript

Ενημέρωση για το documentation του WEB API στο GITHub (http://developer.entersoft.gr/eswebapi)

Ευχέρεια στη θεματολογία του σεμιναρίου EBS Tech Basic

Laptop με τα παρακάτω:

IIS εγκατεστημένο και ενεργό

Τοπικά εγκατεστημένο και λειτουργικό

Έναν programmers Editor π.χ. Visual Code (free) ή Visual Studio Community Edition 2015 (free) ή ό,τι άλλο χρησιμοποιούν