Αθήνα 10/11/2015, Θεσσαλονίκη 10/11/2015

Για την εκπαίδευση αυτή θεωρείται προαπαιτούμενη η γνώση της βασικής δομής και λειτουργικότητας του συστήματος.

 

Σκοπός:

H γνωριμία με το σχήμα της Βάσης Δεδομένων. Η εκμάθηση των κύριων εργαλείων προσθετικής ανάπτυξης για την κατασκευή όψεων (scrollers) και κύβων καθώς και του τρόπου διασύνδεσης των Crystal Reports με τις όψεις.

 

Περιεχόμενα :

  1. Σχήμα της Βάσης Δεδομένων
  2. Εργαλείο κατασκευής όψεων
  3. Εργαλείο κατασκευής κύβων
  4. Crystal Reports-Τρόπος διασύνδεσης με το EBS

 

 

Απευθύνεται σε:

Στελέχη Διεύθυνσης Πληροφορικής

 

 

Ημερομηνίες διεξαγωγής:

Αθήνα 10/11/2015

Θεσσαλονίκη 10/11/2015

 

Διάρκεια εκπαίδευσης: 7 ώρες Xώροι διεξαγωγής:

Θεσσαλονίκη: Αντ. Τρίτση 21, Πυλαία

Αθήνα: Λ. Συγγρού 362 & Ευριπίδου,

Καλλιθέα

 

Κόστος ανά συμμετοχή:

Με φυσική παρουσία 300€

Απομακρυσμένα 200€

 

Δυνατότητα παρακολούθησης:

Με φυσική παρουσία

Απομακρυσμένα, μέσω internet

 

 

  • Για δύο ή περισσότερες συμμετοχές στο ίδιο εκπαιδευτικό σεμινάριο παρέχεται έκπτωση 25% (από τη δεύτερη συμμετοχή).

 

  • Παρέχεται επιπλέον 20% έκπτωση στα παραπάνω, εφόσον έχει γίνει Προεγγραφή και Εξόφληση 15 ημέρες πριν την έναρξη του εκπαιδευτικού σεμιναρίου και για τρεις (3) ή και περισσότερες συμμετοχές.

 

  • Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια της Entersoft, μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τον ΟΑΕΔ, τμήμα ΛΑΕΚ. Η ηλεκτρονική υποβολή πρότασης υλοποίησης προγραμμάτων μπορεί να γίνεται τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος. Για περισσότερες σχετικές πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε το http://laek.oaed.gr.