Αθήνα 19/05/2015, Θεσσαλονίκη 19/05/2015

Η εκπαίδευση αυτή αφορά τα στελέχη επιχειρήσεων που ασχολούνται με τις διαδικασίες εισπράξεων.

Σκοπός:

Η εκμάθηση και εφαρμογή από τους χρήστες των μεθόδων διαχείρισης των απαιτητών υπολοίπων πελατών, του τρόπου καταγραφής και παρακολούθησης των σχετικών επικοινωνιών, των μεθόδων προγραμματισμού και υλοποίησης των εισπράξεων ανά εισπράκτορα, ανά ημέρα, καθώς και του απολογισμού για τις εισπράξεις που πραγματοποιήθηκαν.

Περιεχόμενα :

 1. Τρόποι πληρωμής και προβλέψεις είσπραξης
 2. Οι διάφοροι τρόποι είσπραξης
 3. Επιταγές, λογιστικό και εμπορικό υπόλοιπο
 4. Ενηλικίωση υπολοίπων – απαιτητά υπόλοιπα
 5. Προϋποθέσεις για σωστή ηλικία υπολοίπων
 6. Εντολές είσπραξης & επικοινωνία με πελάτες
 7. Αποστολή καρτέλας στον πελάτη
 8. Αλλαγή στοιχείων διακανονισμού
 9. Διαχείριση εισπρακτόρων
 10. Παρακολούθηση εξέλιξης εντολών είσπραξης
 11. Ιστορικό επικοινωνιών με πελάτες
 12. Πραγματοποίηση – απολογισμός εισπράξεων
 13. Έλεγχος δεικτών αποπληρωμής
 14. Αποδοτικότητα διαδικασίας εισπράξεων

 

Για την παρακολούθηση των παραπάνω θεμάτων, 6, 10, 11 και 14, απαιτείται παραμετροποίηση του CRM. Ζητήστε περισσότερες πληροφορίες για τις απαιτούμενες υπηρεσίες υλοποίησης των συγκεκριμένων λειτουργιών από τα τμήματα Υπηρεσιών στα 210-9525001, 2310–804840 ή στο training@entersoft.gr

 

 

Απευθύνεται σε:

Key users, Στελέχη Λογιστηρίων,

Στελέχη Οικονομικής Διεύθυνσης

 

Ημερομηνίες διεξαγωγής:

Αθήνα 19/05/2015

Θεσσαλονίκη 19/05/2015

 

Διάρκεια εκπαίδευσης: 6 ώρες Xώροι διεξαγωγής:

Θεσσαλονίκη: Αντ. Τρίτση 21, Πυλαία

Αθήνα: Λ. Συγγρού 362 & Ευριπίδου,

Καλλιθέα

 

Κόστος ανά συμμετοχή:

Με φυσική παρουσία 300€

Απομακρυσμένα 200€

 

Δυνατότητα παρακολούθησης:

Με φυσική παρουσία

Απομακρυσμένα, μέσω internet

 

 

 • Για δύο ή περισσότερες συμμετοχές στο ίδιο εκπαιδευτικό σεμινάριο παρέχεται έκπτωση 25% (από τη δεύτερη συμμετοχή).
 • Παρέχεται επιπλέον 20% έκπτωση στα παραπάνω, εφόσον έχει γίνει Προεγγραφή και Εξόφληση 15 ημέρες πριν την έναρξη του εκπαιδευτικού σεμιναρίου και για τρεις (3) ή και περισσότερες συμμετοχές.
 • Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια της Entersoft, μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τον ΟΑΕΔ, τμήμα ΛΑΕΚ. Η ηλεκτρονική υποβολή πρότασης υλοποίησης προγραμμάτων μπορεί να γίνεται τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος. Για περισσότερες σχετικές πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε το http://laek.oaed.gr.