Θεσσαλονίκη 16/11/2018

Η εκπαίδευση αυτή αφορά τα στελέχη επιχειρήσεων που ασχολούνται με τις διαδικασίες εισπράξεων.

Σκοπός:
Η εκμάθηση και εφαρμογή από τους χρήστες των μεθόδων διαχείρισης των απαιτητών υπολοίπων πελατών, του τρόπου καταγραφής και παρακολούθησης των σχετικών επικοινωνιών, των μεθόδων προγραμματισμού και υλοποίησης των εισπράξεων ανά εισπράκτορα, ανά ημέρα, καθώς και του απολογισμού για τις εισπράξεις που πραγματοποιήθηκαν.

Περιεχόμενα:
1. Τρόποι πληρωμής και προβλέψεις είσπραξης
2. Οι διάφοροι τρόποι είσπραξης
3. Επιταγές, λογιστικό και εμπορικό υπόλοιπο
4. Ενηλικίωση υπολοίπων – απαιτητά υπόλοιπα
5. Προϋποθέσεις για σωστή ηλικία υπολοίπων
6. Εντολές είσπραξης & επικοινωνία με πελάτες
7. Αποστολή καρτέλας στον πελάτη
8. Αλλαγή στοιχείων διακανονισμού
9. Διαχείριση εισπρακτόρων
10. Παρακολούθηση εξέλιξης εντολών είσπραξης
11. Ιστορικό επικοινωνιών με πελάτες
12. Πραγματοποίηση – απολογισμός εισπράξεων
13. Έλεγχος δεικτών αποπληρωμής

*Για την παρακολούθηση των παραπάνω θεμάτων: 6,10,11 και 13, απαιτείται παραμετροποίηση του CRM. Ζητήστε περισσότερες πληροφορίες για τις απαιτούμενες υπηρεσίες υλοποίησης των συγκεκριμένων λειτουργιών από τα τμήματα Υπηρεσιών στο 210-9525001 και 2310-804840

Απευθύνεται σε:
Key Users, Στελέχη Οκονομικής & Εμπορικής Διεύθυνσης

Ημερομηνία Διεξαγωγής:
Θεσσαλονίκη : 16/11/2018
Χώροι Διεξαγωγής:
Θεσσαλονίκη: Αντ. Τρίτση 21, Πυλαία
Διάρκεια: 6 ώρες
Ώρα έναρξης: 10:00π.μ
Δυνατότητα Παρακολούθησης:
Με φυσική παρουσία
Και Απομακρυσμένα (Webinar)
Κόστος ανά συμμετοχή:
Με φυσική παρουσία: 300€ +ΦΠΑ
Απομακρυσμένα: 200€ +ΦΠΑ

 

Δήλωση Συμμετοχής:
• Fax Αθήνας: +30 210 9575053
• e-Mail Αθήνας: pvo@entersoft.gr,
• Fax Θεσ/νίκης: +30 2310 804845
• e-Mail Θεσ/νίκης: ppe@entersoft.gr, συμπληρώνοντας τη Δήλωση Συμμετοχής

Για διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στα:
Tηλ. Αθήνας: +30 211 101 5000
Τηλ. Θεσ/νίκης: +30 2310 804840