Αθήνα 22/10/2015, Θεσσαλονίκη 22/10/2015

Σκοπός:

Η παρουσίαση των προτεινόμενων ροών εργασιών και της μεθοδολογίας με την οποία θα εξασφαλιστεί ότι:

 

 • Οι καθημερινές καταχωρίσεις είναι πλήρεις
 • Τα υποσυστήματα έχουν συμβατά και συμφωνημένα δεδομένα τόσο μεταξύ τους όσο και με το κεντρικό Λογιστικό σύστημα
 • Τα δεδομένα που ελέγχθηκαν θα προστατεύονται από αναδρομικές αλλοιώσεις

 

Επίσης, θα καταστεί ξεκάθαρη η διαδικασία μεταφοράς των υπολοίπων σε Νέα Οικονομική Χρήση και η μετέπειτα μεθοδολογία πληροφόρησης για τα Ιστορικά δεδομένα.

 

Περιεχόμενα :

 • Γενικοί κανόνες
 • Εργασίες προετοιμασίας
 • Ενημέρωση λογιστικής
 • Έλεγχοι και συμφωνίες
 • Κλείσιμο μήνα και επίσημες καταστάσεις
 • Κλείσιμο χρήσης
 • Λειτουργία σε 2 παράλληλες χρήσεις
 • Συγκεντρωτικές καταστάσεις ΚΕΠΥΟ
 • Πρόσθετα επίσημα Βιβλία

 

Απευθύνεται σε:

Key users, Στελέχη Οικονομικής και Εμπορικής Διεύθυνσης

 

 

Ημερομηνίες διεξαγωγής:

Αθήνα 22/10/2015

Θεσσαλονίκη 22/10/2015

 

Διάρκεια εκπαίδευσης: 6 ώρες Xώροι διεξαγωγής:

Θεσσαλονίκη: Αντ. Τρίτση 21, Πυλαία

Αθήνα: Λ. Συγγρού 362 & Ευριπίδου,

Καλλιθέα

 

Κόστος ανά συμμετοχή:

Με φυσική παρουσία 300€

Απομακρυσμένα 200€

 

Δυνατότητα παρακολούθησης:

Με φυσική παρουσία

Απομακρυσμένα, μέσω internet

 

 

 • Για δύο ή περισσότερες συμμετοχές στο ίδιο εκπαιδευτικό σεμινάριο παρέχεται έκπτωση 25% (από τη δεύτερη συμμετοχή).

 

 • Παρέχεται επιπλέον 20% έκπτωση στα παραπάνω, εφόσον έχει γίνει Προεγγραφή και Εξόφληση 15 ημέρες πριν την έναρξη του εκπαιδευτικού σεμιναρίου και για τρεις (3) ή και περισσότερες συμμετοχές.

 

 • Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια της Entersoft, μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τον ΟΑΕΔ, τμήμα ΛΑΕΚ. Η ηλεκτρονική υποβολή πρότασης υλοποίησης προγραμμάτων μπορεί να γίνεται τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος. Για περισσότερες σχετικές πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε το http://laek.oaed.gr.